DieTech
Twój sukces naszym celem

News 30 Marzec 2023
Innowacja w firmie: Komputer przemysłowy
News 31 Styczeń 2020
Oferta pracy: modelarz wykrojników
News 31 Grudzień 2019
Oferta pracy: projektant CAD
News 20 Grudzień 2019
Wesołych Świąt!

FUNDUSZ WSPARCIA INWESTYCYJNEGO


Umowa o powierzenie grantu nr 1/FWI-C19/2020/384/UPG/345

Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług lub prowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19

Firma „DIE-TECH Elżbieta Głowala-Rosinke” dzięki pozyskanym środkom zakupiła komputer
ze specjalistycznym oprogramowaniem do sterowania laserem.

Całkowita wartość projektu: 79 000,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE (pomoc antyCOVID): 60 000,00 PLN
Projekt grantowy realizowany przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pt.:
REWITALIZACJA OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO „KOCIEWSKA POLANA”

mająca na celu:
ROZWÓJ GOSPODARCZY OBSZARU LGD POPRZEZ REWITALIZACJĘ
OŚRODKA SZKOLENIOWO-WYPOCZYNKOWEGO „KOCIEWSKA POLANA”

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji:
UTWORZENIE TRZECH STANOWISK PRACY.


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja pt.:
"Tworzenie sieci wzajemnej współpracy w ramach świadczenia usług turystycznych"

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Realizacja: